Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long

  • Trụ sở chính: 09 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 083 930 2501
  • Số Fax: 083 930 2506
  • Website: mhb.com.vn
  • Email: webmaster@mhb.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code: MHBBVNVX

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại các tỉnh thành