Chi nhánh MHB Trà Vinh

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Trà Vinh 2 địa điểm, Huyện Duyên Hải 1 địa điểm, Huyện Càng Long 1 địa điểm, Huyện Trà Cú 1 địa điểm, Huyện Tiểu Cần 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của MHB Trà Vinh


 • Huyện Trà Cú
 • PGD Trà Cú

  Đường 3/2 Khóm 5, Thị Xã Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

 • Huyện Cầu Kè
 • PGD Cầu Kè

  30/4 Khóm 1 Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

 • Huyện Càng Long
 • PGD Càng Long

  Quốc Lộ 53, Khóm 5, Thị trấn Càng Long, H.Càng Long, Trà Vinh

 • Huyện Cầu Ngang
 • PDG Cầu Ngang

  Quốc Lộ 53, Khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang, Trà Vinh

 • Huyện Duyên Hải
 • PGD Duyên Hải

  Đường Điện Biên Phủ, Khóm 1 Thị trấn Duyên Hải, Huyện Duyên hảiTrà Vinh

 • Huyện Tiểu Cần
 • PGD Tiểu Cần

  Quốc lộ 60, Khóm 1, Thị trấn Tiểu cần, tỉnh Trà Vinh

 • Thị Xã Trà Vinh
 • PGD Thị Xã Trà Vinh

  74-76 Lê Lợi, Thị xã Trà Vinh, Trà Vinh

 • Chi nhánh Trà Vinh

  57 Phạm Hồng Thái, Phường 3, Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Trà Vinh