Chi nhánh MHB Quảng Nam

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Quảng Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hội An 1 địa điểm, Thành Phố Tam Kỳ 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của MHB Quảng Nam


  • Thành Phố Hội An
  • PGD Hội An

    166 Nguyễn Trường Tộ, P Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quãng Nam

  • Thành Phố Tam Kỳ
  • Chi nhánh Quảng Nam

    Lô D38-39, Đường N10, Khu Trung tâm thương mại, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Quảng Nam