Chi nhánh MHB Hậu Giang

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Hậu Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Vị Thanh 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của MHB Hậu Giang


  • Thị Xã Vị Thanh
  • PGD Vị Thanh

    Số 26, Đướng 1 tháng 5, P1, Thị xã Vị Thanh, Hậu Giang

  • Chi nhánh Hậu Giang

    305 Trần Hưng Đạo,Thị xã Vị Thanh, Hậu Giang

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Hậu Giang