Chi nhánh MHB Bình Định

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bình Định. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Qui Nhơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của MHB Bình Định


  • Thành Phố Qui Nhơn
  • Chi nhánh Bình Định

    Số 155-157 Lê Hồng Phong, P. Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn.

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Bình Định