Chi nhánh MHB Bến Tre

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Bến Tre. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bến Tre 1 địa điểm, Huyện Mỏ Cày Bắc 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của MHB Bến Tre


  • Huyện Mỏ Cày Bắc
  • PGD Mỏ Cày

    1198 ấp Phú Quới, Xã Đa Phước Hội, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre

  • Thành Phố Bến Tre
  • Chi nhánh Bến Tre

    29C Đại lộ Đồng Khởi, P.Phú Khương, Thị xã Bến Tre

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre