Chi nhánh MHB Đắk Lắk

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Đắk Lắk. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Krông A Na 1 địa điểm, Thành Phố Buôn Ma Thuột 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của MHB Đắk Lắk


  • Huyện Krông A Na
  • PGD Krong Ana

    114 Hùng, Thị trấn Buông Trấp, Huyện krong Ana, Tỉnh Đắc Lăk

  • Thành Phố Buôn Ma Thuột
  • Chi nhánh Đắk Lắk

    29 Nơ Trang Long, P.Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Đắk Lắk