Ngân hàng MHB Thị Xã Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Bà Rịa.

  • PGD Bà Rịa

    99 Lê Quí Đôn, P.Phước Trung,Thị xã Bà Rịa, Vũng tàu