Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại Bắc Ninh

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 2 địa điểm, Thị Xã Từ Sơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long tại quận/huyện của Bắc Ninh